Oletko taistellut jo pitkään lapsesi yhteishuoltajana? Tuntuuko siltä, ettei yhteishuolto kaikesta venymisestä ja yrittämisestä huolimatta toimi? Olisiko yksinhuoltajuus ratkaisu, jolla lapsen elämä saataisiin rauhoitettua?

Suurin osa vanhemmista jatkavat erosta huolimatta lapsensa yhteishuoltajina. On kuitenkin tilanteita ja ”persoonallisuuksia”, joiden kohdalla yksinhuoltajuus turvaa lapsen elämän yhteishuoltoa paremmin. Persoonallisuuksilla tarkoitan tässä yhteydessä henkilöitä, joilla on persoonassaan narsistisia piirteitä.

Miten narsistinen persoonallisuushäiriö vaikuttaa huoltajuusriitoihin?

Yksinkertaistetusti sanottuna – sopuratkaisu on vain harvoin mahdollinen!

Narsistin kokiessa exänsä uhaksi – hän hyökkää! … ja mihin asioihin hän suuntaa hyökkäyksensä? No lähes kaikkeen, mistä hän saa kosketuspintaa, esimerkiksi:

 • hän estää lapsen passin hankkimisen
 • hän vie lapsen tarpeettomiin terveystutkimuksiin (esim. insesti-syytökset)
 • hänellä on korostettu tarve olla mukana lapsia koskevissa neuvotteluissa ja sabotoida tilanne
 • hän puuttuu jatkuvasti lapsen asioihin ja dominoi lasta
 • hän mustamaalaa exää tekaistuilla lastensuojelu- ja rikosilmoituksilla
 • hän pyrkii manipuloimaan viranomaisia puolelleen

Tällaisten tilanteiden jatkuessa, suosittelen yksinhuoltajuuden hakemista!

Jokainen huoltajuustilanne tulee tarkastella erillisenä tilanteena ja on arvioitava – tehtävä jonkinlainen riskianalyysi siitä – missä asioissa narsistinen exä voi tulevaisuudessa hankaloittaa lapsen elämää.

Joskus yhteishuollolla ja laajalla tapaamissopimuksella elämä on kaikesta huolimatta jokseenkin siedettävää, kun taas toisissa tilanteissa yksinhuolto, turvakielto ja ”maan alle katoaminen” on ainoa hengissä selviytymisen ehto.

Yksinhuolto

Lapsen toisen vanhemman ollessa yksihuoltaja, hän päättää yksin lapsen henkilökohtaisista asioista eikä toisen huoltajan suostumusta asioiden ratkaisuun tarvita. Katso myös kirjoittamani artikkeli koskien yhteishuoltoa. https://www.tietoista.fi/yleinen/10-ohjetta-huoltoriitoihin-vakivaltaisen-parisuhteen-jalkeen-osa-2-yhteishuolto/

Miten saan yksinhuoltajuuden?

Tämä on tyypillisin minulle esitetty kysymys!

Riitaisissa huoltajuusasioissa yksinhuolto määrätään tuomioistuimessa. Toki yksinhuoltajuuden voi saada myös lastenvalvojan luona tehdyllä sopimuksella, mutta en kirjoita nyt näistä ”helpoista” sovittavissa olevista eroista.

Yksinhuoltajuutta puoltavat seuraavat asiat:
 • vanhemmilla ei ole keskusteluyhteyttä lainkaan
 • vanhemmilla on erilaiset kasvatusperiaatteet
 • vanhempien välit ovat hyvin riitaiset
 • toinen vanhempi ei kykene pitämään huolta lapsesta
 • huolto ei toimi, esimerkiksi toisen vanhemman asuessa toisessa maassa.

Huoltajuus ja tapaamissopimus

Huoltajuudesta sopiessa on hyvä huomioida, että huoltajuusmuodolla ei ole vaikutusta tapaamissopimuksen sisältöön.  Eli mikäli ajattelet, että saadessasi yksinhuoltajuuden, pystyt paremmin suojelemaan lasta narsistiselta exältä. Näin ei kuitenkaan ole! Lapsella voi olla hyvinkin laaja oikeus tavata etävanhempaa, vaikka lähivanhemmalle olisikin myönnetty yksinhuolto. Tätä seikkaa en voi olla kyllin korostamatta!

Huoltajuus ja elatussopimus

Huoltajuusmuodolla ei ole myöskään vaikutusta elatusavun määrään, sillä elatusavun suuruuteen vaikuttaa yksinkertaistettuna lapsen elatuksen tarve ja elatusvelvollisten elatusmaksukyky.

Tiedonsaantioikeus

Lapsen yhteishuollossa molemmilla huoltajilla on oikeus saada tietoa lapsia koskevista asioista. Tällaisia asioita on mm. sosiaali- ja terveydenhuoltoon- sekä koulunkäyntiin liittyvät tiedot. Ajatuksena tässä on, että molemmilla vanhemmilla tulee olla oikeus saada tietoa lapsia koskevista asioista, jotta he voivat, erosta huolimatta, olla läsnä lapsen arjessa, sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Tiedonsaantioikeuden tärkeys korostuu esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsen terveydenhuollollista hoitoa suunnitellaan.

Tiedonsaantioikeuden kääntöpuoli on siinä, että narsistinen vanhempi voi kääntää saamansa tiedon lasta vastaan, jolloin

 • Narsisti pyrkii manipuloimaan lasta, ettei tämä puhuisi asioista terveydenhuoltoon
 • Narsisti pyrkii vaikuttamaan siihen, että lapsen sanomisilla olisi myönteinen vaikutus lapsen asumisjärjestelyjä ja huoltajuutta käsitellessä (narsistin näkökulmasta)
 • Narsisti kääntää lapsen hoidon tarpeen toisen huoltajan syyksi, ja pyrkii osoittamaan tämän kykenemättömyyttä toimimaan lapsen lähivanhempana.

Useimmissa erotilanteissa narsisti aktivoituu eron jälkeen myös suhteessa viranomaisiin. Narsisti osallistuu aktiivisesti lapsen neuvolakäynneille tai koulupalavereihin. Tällainen huoltajan osallistuminen on normaaliolosuhteissa erittäin toivottavaa, mutta mikäli toinen vanhemmista on narsisti, ei tämän osallistumisesta lapsen asioiden hoitoon ole lapselle mitään hyötyä – päinvastoin.

Neuvolakäynnit ja koulupalaverit kääntyvät narsisti-huoltajan asioiden hoitamiseksi, exän haukkumiseksi tai narsisti vanhemman erinomaisuuden korostamiseksi. Viranomaispalaverit ovat narsistille mitä mahtavin näyttämö, jossa hän saa patsastella parrasvaloissa tehden toisen huoltajan naurunalaiseksi tai vähintään ahdistuneeksi.

Yksinhuoltajuus ei ole aukoton ratkaisu tiedonsaantioikeuden rajaamiselle, sillä toiselle vanhemmalle voidaan joko vanhempien yhteisellä sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä vahvistaa oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta. 

Pohtiessasi yhteishuollon ja yksinhuollon hyötyjä ja haittoja, on joskus hyvä päätyä yhteishuoltoon ja keskittyä lapsen edun mukaisen tapaamissopimuksen saamiseen. Yksinhuollon hakeminen voi provosoida narsistia äärimmilleen, mistä taasen ei seuraa mitään hyvää – ei lapselle eikä toiselle vanhemmalle. Joskus yksinhuolto on kuitenkin ainoa järkevä ja lasta suojeleva huoltajuusmuoto.

Mistä lähden liikkeelle?

 • hanki perheoikeudellisiin asioihin perehtynyt asianajaja
 • hae oikeusaputoimistosta oikeusapupäätös, mikäli olet pienituloinen
 • kerää kaikista perättömistä ilmiannoista dataa
 • kerää dataa siitä, millä tavoin yhteishuolto ei ole onnistunut omista yrityksistäsi huolimatta
 • pyri osoittamaan missä asioissa exä ei pysty pitämään huolta lapsesta
 • harkitse olisiko syytä suostua yhteishuoltoon ja pyrkiä sen sijaan saamaan hyvä tapaamissopimus, jolla on lapseen suurempi vaikutus
 • todenna vieroittamisen toimintamallit
 • tunnista vainon elementit ja pyri sanottamaan ne

Edellä mainittujen seikkojen todentaminen on hankalaa, joskus jopa mahdotonta, mutta kerää tietoa, pidä kirjaa, tallenna tekstiviestit, kuvat, sähköpostiviestit, joista voisi olla sinulle apua.

Pidä kirkkaana mielessä, etteivät tekemäsi päätökset kumpua vihasta tai pelosta, vaan tahdosta tehdä lapsesi elämästä tasapainoinen ja turvallinen!

Yksinhuolto narsistiselle vanhemmalle

Narsismi ei katso sukupuolta, eikä yksinhuolta katso sukupuolta. Valitettavasti voi käydä myös niin, että tuomioistuin katsoo (ymmärtämättömyyttään) parhaaksi määrätä lapsen asumaan narsistin luokse ja tehdä tästä yksinhuoltajan.

Tällaisissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää, että tapaamissopimuksesta tulee tarpeeksi laaja, ja että etävanhemmalle haetaan kattava tiedonsaantioikeus. Tämä on ainoa keino, jolla etävanhempi kykenee näkemään mahdolliset laiminlyönnit lapsen huollossa ja hoidossa.

Millaisia ajatuksia kirjoitukseni sinussa herätti? Onko jokin tähän liittyvä asia, josta toivoisit kuulevasi lisää?

Välittävin terveisin,

Kaisa Hiltunen

 

Lähteet: THL Lastensuojelun käsikirja

Finlex

https://oikeus.fi/fi/index/esitteet/kansainvalinenlapsikaappaus/lapsenhuolto.html

Myllärniemi, Jorma: Narsismi, vamma ja voimavara