Pelkäätkö erota väkivaltaisesta suhteesta, koska et tiedä miten lapsille käy? Käyttääkö puolisosi lapsia pelinappulanaan, estääksesi sinua eroamasta?

Sanotaan, että tieto lisää tuskaa!

Olen asiasta täysin eri mieltä! Tiedolla on valtava voima, joka tuo vapautta ja vähentää tuskaa. Puutteellinen tieto taasen lisää pelkoa ja pelko vääristää todellisuutta, mikä estää meitä tekemästä järkeviä päätöksiä.

Aloitan tällä blogi kirjoituksella artikkelisarjan koskien perheoikeudellisten sopimusten laatimista. Pyrin tällä kirjoituksella lisäämään tietoa eroon liittyvistä sopimusasioista, ja sitä kautta alentamaan kynnystä erota väkivaltaisesta suhteesta.

Lastenvalvoja

Perheoikeudellisia sopimuksia vahvistetaa sekä kunnan sosiaalitoimistossa, lastenvalvojan toimesta, tai niistä päätetään oikeuslaitoksen eri asteissa. Tässä kirjoituksessa keskityn lastenvalvojan luona vahvistettaviin sopimuksiin.

Eroava pariskunta voi käydä tekemässä lapsia koskevia perheoikeudellisia sopimuksia lastenvalvojan luona. Lastenvalvoja on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä, joka on erikoistunut perheoikeudellisiin sopimusasioihin ja erosovitteluun. Sekä käynnit lastenvalvojan luona, että tämän laatimat ja vahvistamat sopimukset ovat vanhemmille ilmaisia. Sopimukset voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia.

Lastenvalvojan tehtävänä on sovitella ja neuvotella eroa suunnittelevien tai jo eronneiden vanhempien kanssa, ja vahvistaa neuvottelun tuloksena syntyneet sopimukset joita on:

 • sopimus lapsen asumisesta
 • sopimus lasten huollosta
 • sopimus lapsen oikeudesta tavata etävanhempaa
 • sopimus lapsen oikeudesta elatukseen eron jälkeen

Lastenvalvoja tapaa vanhempia joko yhdessä tai erikseen. Yhteistapaaminen ei ole välttämättömyys, mutta toivottavaa, sillä lastenvalvojan tulee saada selkeä käsitys siitä, miten vanhemmat ovat sopineet lapsiin liittyvät asiat eron jälkeen.

Mikäli vanhemmat pääsevät lapsiaan koskevista asioista sopimukseen, voi lapsen asuinkunnan lastenvalvoja, vahvistaa sopimukset, jolloin ne rinnastuvat tuomioistuimen päätökseen.

Lastenvalvoja ei voi laatia sopimuksia, kuulematta molempia vanhempia, tai vahvistaa sopimusta, johon toinen vanhempi ei ole suostuvainen.

Lastenvalvojan luona on mahdollista käydä yksin, mikäli ex-puolison tapaaminen pelottaa. Väkivaltaa kokeneiden kohdalla kaikkinainen sopiminen on todella haasteellista, Jo pelkästään se, että väkivallan uhri joutuu kohtaamaan eron jälkeen väkivallan tekijän, on äärimmäisen stressaava ja traumatisoiva kokemus.

Mikäli olet hankkinut itsellesi asianajajan, on lastenvalvojalle mahdollista laatia sopimusesitys, jonka tämä vahvistaa, jolloin asiaa ei tarvitse viedä käräjäoikeuden määrättäväksi… olettaen tietysti, että toinen vanhemmista hyväksyy ehdotuksen, ja että sopimusehdotus on lapsen edun mukainen.

Lapsen edun huomioiminen sopimusneuvotteluissa

Lastenvalvojan ensisijainen virkatehtävä on valvoa, että lapsen oikeus elatukseen, turvalliseen asumiseen ja etävanhemman tapaamiseen tulee varmistettua. Tapaamissopimuksesta puhuttaessa usein sotketaan vanhempien ja lasten oikeudet, eikä muisteta, että laissa puhutaan lapsen oikeudesta vanhempiinsa, jota sopimuksella voidaan joko laajentaa tai rajata.

Mikäli lapsen oikeutta vanhempaan rajataan, pitää sille olla selkeät SYYT, joiden arvioidaan olevan lapsen kasvun ja kehityksen kannalta haitallisia. Tällaisissa tilanteissa sopimusneuvotteluissa lähestytään lastensuojelullisia kysymyksiä.

Lasten edun varmistuminen ei ole yksinkertaista, eivätkä lastenvalvojat aina tiedä, mikä kulloinkin olisi lapsen edun mukainen sopimusratkaisu.

Seuraavassa muutamia syitä, jotka selittävät asiaa:

 • vanhemmat vaikuttavat olevan yhteisymmärryksessä tekemässä sopimuksia, jolloin lapsen etu OLETETAAN toteutuvan, mutta sitä ei tarkisteta, eikä esim. vainon elementtejä tunnisteta.
 • sopimuksia laadittaessa keskitytään enemmän vanhempien oikeuksiin, eikä lasten oikeuksiin.
 • vanhemmat ovat niin riitaisia, että lastenvalvojan on vaikea saada kokonaiskäsitystä siitä, mikä on lapsen etu.
 • lastenvalvojalla on puutteellinen osaaminen lähisuhdeväkivaltaan tai persoonallisuushäiriöisiin liittyviin ilmiöihin, ja miten ne näkyvät erotilanteissa.
 • lastenvalvoja lähtee toisen vanhemman mukaan, esim. väkivaltasuhteesta itsensä irti repinyt vanhempi voi näyttäytyä lastenvalvojan silmin ”raivoavalta, sekopäiseltä, itkuiselta ja epävakaalta” aikuiselta, kun taas toinen vanhempi (väkivallan tekijä) voi istua täysin tyynenä, luoden lastenvalvojaan merkityksellisiä katseita …”huomaathan että tuo on ihan hullu”…
 • lastenvalvojalla on ”perinteinen” käsitys siitä, että lapset kuuluvat äidille, ja hän ajaa sopimusta tämän suuntaisesti.

Sopimusneuvottelut väkivallan uhrin näkökulmasta

Suurin osa lapsia koskevista sopimuksista saadaan suhteellisen riidattomasti laadittua lastenvalvojan luona, mutta miten toimia, kun toinen osapuoli on ollut parisuhteessa väkivaltainen, omaa narsistisia piirteitä tai on eron jälkeen uhkaillut, kiristänyt, vainonnut ja jatkanut henkistä terroria?

Olen kerännyt muutamia neuvoja, joita sinun olisi hyvä muistaa, kun olet tekemässä sopimuksia exäsi kanssa. On selvää, etteivät esittämäni neuvot ole yksinkertaisia toteuttaa, mutta haluan korostaa, että sinun ei tule tehdä päätöksiä pelon alistama.

Toimi siis näin, kun olet menossa lastenvalvojalle exäsi kanssa:

 • pyri sanomaan oma mielipiteesi tapaamisessa, vaikka se kuinka pelottaisi
 • älä suostu sopimuksiin, mitkä eivät ole lapsen edun mukaisia
 • älä suostu laajennettuun tapaamissopimukseen (viikko-viikko), ellei sinun ja exäsi keskinäinen suhde oli TODELLA hyvä erosta huolimatta
 • mikäli päädytte laajennettuun tapaamissopimukseen, se EI poista elatusvelvollisuutta!
 • mikäli huomaat exäsi liittoutuneen lastenvalvojan kanssa, huomauta asiasta lastenvalvojalle tai tämän esimiehelle.
 • mikäli exäsi pyrkii antamaa sinusta vääränlaisen kuvan (mielenterveysongelmainen, päihdeongelmainen, huono vanhempi) vältä provosoitumasta. Muista, että mikäli olet hakeutunut terapiaan, se ei kerro siitä, että olet ”hullu” vaan, että olet vastuullisena vanhempana hakenut apua, jaksaaksesi hoitaa lapsia erosta huolimatta.
 • älä suostu elatussopimukseen, mikä ei vastaa exäsi tuloja.
 • lopeta sopimusneuvottelut, mikäli tilanne alkaa muistuttaa ”suurta teatteria”, ilman että sopimukseen pääsy vaikuttaa todennäköiseltä.
 • vaadi lastenvalvojalta, että tämä rajaa ”teatteria” ja pitää agendan tarkasti sopimusasiassa.
 • selittäessäsi perheesi ja eroon liittyvistä asioita, pysyttäydy faktoissa.
 • tunnista vainon elementit exäsi puheissa, ja pyri erottelemaan todellinen ja kuviteltu pelote toisistaan. Tämä on kieltämättä vaikein osuus tilanteessa.
 • pelon värittämä ”sopuratkaisu” ei tuo sinulle rauhaa, eikä tee erostanne helpompaa.

Mikäli vanhemmat eivät pääse lapsia koskevissa sopimusasioissa yhteisymmärrykseen, EI lastenvalvoja voi vahvistaa sopimuksia, jolloin perheoikeudelliset asiat tulee viedä käräjäoikeuden määrättäväksi.

Mitä kirjoitukseni sinussa herätti? Olisiko joitain asioita, joista toivoisi minun kirjoittavan blogissani?

Ystävyydellä,
Kaisa