Seuraavassa artikkelissa kuvaan narsistin 5 luonteenpiirrettä, mitkä tulevat kärjistetysti esille huoltajuusriitojen yhteydessä. Ennakoimalla nämä 5 luonteenpiirrettä pystyt paremmin varautumaan huoltajuusriitojen mukana tuomiin haasteisiin.

1. Narsisti kokee olevansa uhri

Uhrin ymmärtäessään asemansa narsistisesti persoonallisuushäiriöisen puolisona, hän ajattelemattomuuttaan tai vihapäissään puhuu asiasta puolisolleen. Narsisti, tapansa mukaisesti, projisoi omat ongelmansa sekä puutteensa puolisoonsa ja näkee puolisossaan kaikki narsistiset piirteet. Narsisti uskoo, että puoliso on syypää eroon ja kaikkiin ongelmiin, ja lähtee hakemaan itselleen apua ”narsistin uhrina”.

Projisointi näkyy lähes kaikkien asioiden ja ongelmien käsittelyssä, mitä huoltajuusriidoissa tulee esille.

2. Narsisti on täysin rajaton

Narsistin käyttäytymistä leimaa voimakas rajattomuus, sillä narsisti ei kunnioita toisen ihmisen oikeuksia eikä yksityisyyttä.

Samalla kun narsisti ilmoittaa vihaavansa ex puolisoaan, hän pyrkii takaisin exänsä elämään tunkeutumalla tämän kotiin, työpaikalle tai harrastuksiin. Hän saattaa kuvata exää ja nauhoittaa tämän puheita. Narsisti saattaa julkaista arkaluontoisia tietoja exästä ja tehdä perättömiä lastensuojeluilmoituksia. Hänen käyttäytymisessään on usein jopa vainon elementtejä.

Narsisti on ”lain yläpuolella”, joten laki, sopimukset tai määräykset eivät koske häntä. Narsistin kanssa pitää tehdä kaikki sopimukset kirjallisena, sillä hänen kanssaan ei voi suullisesti sopia mistään.

3. Narsisti haluaa tuhota exänsä

Huoltajuusriidoissa, sekä ongelmien projisointi itsestä toiseen sekä totaalinen rajattomuus näkyvät siten, että narsisti ”uhkaa kostaa ja lupaa tehdä toisen vanhemman elämästä helvetin”. Narsistin ex-puolisolle huoltajuusriidat ovat todella raskaita, eikä ole lainkaan tavatonta, että hän luovuttaa lapset narsistille jo heti eron jälkeen tai pikkuhiljaa oikeusriitojen myötä. Vuosikausien piina voi päättyä toisen osapuolen nujertamiseen, sillä ihmisen mielen kestävyys on rajallinen.

Piinaamisessa narsistit ovat mestareita.

Joissain tilanteissa luovuttaminen tuntuu ainoalta vaihtoehdolta, mutta silloinkin kun tilanne tuntuu täysin sietämättömältä, taistelu lasten elämästä kuitenkin kannattaa. Ajan kuluessa ja narsistin löydettyä uuden uhin, piinaaminen ja vaino saattavat helpottua ja jopa laantua.

4. Narsisti on aina oikeassa

Narsisti on omasta mielestään aina oikeassa, eikä hän kykene luopumaan omista näkemyksistään ja vaatimuksistaan – edes silloin kun ne ovat perusteettomia. Valehtelu ja totuuden muuntaminen ei tuota narsistille vaikeuksia.

5. Narsisti rakastaa huoltajuusriitoja

Huoltajuusriidat venyvät ja mutkistuvat, sillä riita ja taistelu sinällään on narsistille merkityksellisempää, kun lasten asioiden saaminen hyvää lopputulokseen.

Oikeudenkäynnit ovat narsistin elämän kliimaksi – ilmaa, jota narsisti hengittää ahnaasti ja nautinnollisesti

Parisuhdeterapia, sovittelu, follo, olosuhdeselvitykset ym. ovat mitä parhaimpia ”estradeja”, joissa narsisti saa paistatella viranomaisten ihailussa ja loisteessa. Hän saa foorumin, jossa voi korottaa itsensä muiden yläpuolelle ja saa toisen vanhemman näyttäytymään heikolta ja sairaalta. Näin hän aikakin itse tilanteen kokee.

Oikeudenkäynnit ovat narsistin elämän kliimaksi; pitkät puheenvuorot, loputon todisteiden esiintuonti, lakipykälien ja toisen huoltajan sanomisten sekä tekemisten pilkuntarkka tutkiminen ja vääristely, sukulaisten ja ystävien valjastaminen todistajiksi, ovat ilmaa, jota narsisti hengittää – ahnaasti ja nautinnollisesti. Jos narsisti saisi päättää, eivät oikeudenkäynnit loppuisi milloinkaan… ja tässä hän yrittää tehdä kaikkensa.

Tieto ja ennakointi auttavat jaksamaan

Helpottaakseen huoltajuusriitojen kanssa elämistä, olen laatinut artikkeleja koskien yhteis– ja yksinhuoltajuutta, tapaamissopimusta. Toivottavasti nämä helpottavat kirkastamaan ajatuksia sen suhteen, mihin kannattaa taipua ja mihin ei.

Narsistin ex-puolisolla ei usein ole voimia heittäytyä huoltajuusriitoihin, kuluttavan yhteiselämän ja eron jälkeen. Lasten kannalta ja toipumista helpottaakseen on kuitenkin erityisen tärkeää, että narsistin ex-puoliso pystyisi tunnistamaan vähintään nämä narsistin 5 luonteenpiirrettä, ja valmistautumaan huoltajuusriitoihin mahdollisimman hyvin. Mitä enemmän tilannetta voidaan ennakoida, sitä heikommin narsisti pystyy nujertamaan.

Ystävyydellä,

Kaisa Hiltunen

Millaisia ajatuksia kirjoitukseni sinussa herätti? Onko jokin tähän liittyvä asia, josta toivoisit kuulevasi lisää?

Lähisuhdeväkivaltaan ja narsismiin erikoistunut psykoterapeutti ja sosiaalityöntekijä

Lähde: Salo, Markku: Varo narsistia! Asianajajan kokemuksia luonnehäiriöisistä, 2009.