Hypnoosihoito

Hypnoterapia

Olen viime vuosien aikana innostunut hypnoosin hyvistä tuloksista osana psykoterapiatyötä. Olen opiskellut hypnoosia Tieteellinen Hypnoosi ry:n 1-vuotisessa koulutuksessa, mikä on Suomessa kattavin hypnoosiin erikoistunut koulutus.

Mitä se hypnoosi sitten on? Terapeuttisessa mielessä hypnoosilla tarkoitetaan hypnoterapeutin suorittamaa hypnoosiin vaivuttamista ja suggestioiden antamista tavoitteellisesti jonkin tietyn ongelmakentän työstämiseksi.

Käytän itse hypnoosia osana muuta psykoterapeuttista kuntoutusta, mutta mikäli mahdollista, voin tarjota myös erillisiä hypnoosihoitoja, tarkasti rajattuihin ongelmiin.

Mihin hypnoosia käytetään?

Tyypillisiä hypnoosin avulla hoidettavia ongelmia ovat: stressi, paniikkioireet, riippuvuudet, ahdistusoireet, unettomuus ja erilaiset kiputilat. Hypnoosin avulla pyritään vähentämään sairauden aiheuttamaa tuskaa, vähentämään sitä tai jopa poistamaan se kokonaan. Pääasia on, että asiakaan toimintakyky paranee ja hyvinvointi lisääntyy.

Itse olen erikoistunut erilaisten traumaattisten kokemusten mm. lähisuhdeväkivallan kokeneiden hypnoterapeuttiseen hoitoon, mutta myös muiden ongelmien ja sairauksien hoito on minulla käytössä. Jos minulla ei ole riittävää osaamista jostain spesifistä ongelmasta, niin en lähde tätä myöskään hypnoosissa hoitamaan.

Miten hypnoterapia käytännössä tapahtuu?

Asiakkaan tullessa ensimmäiselle tapaamiselle, teen kartoituksen mahdollista ongelmatilanteesta ja taustatiedoista. En tee hypnoosihoitoa, ellen ole perillä hoidon kannalta merkityksellisistä taustoistasi ja mahdollisista sairauksistasi.

Ensimmäisellä kerralla teetän usein myös lyhyehkön hypnoosiharjoituksen, jolla tarkkailen hypnoosiherkkyyttäsi ja mahdollisia hypnoosimenetelmien toimivuutta. On tärkeää, että koet tilanteen mukavana ja luottamus saadaan muodostettua.

Seuraavilla kerroilla (kertojen määrä vaihtelee) keskityn varsinaiseen ongelmaan, jolloin lähdemme tutkimaan sitä hypnoosissa. Usein hypnoosissa nousee esiin asioita, joista ei tulotilanteessa ole ollut tietoinen. Tämän takia on tärkeä, että tiedät että olen psykoterapia alan ammattilainen. Olet siis turvallisissa käsissä!

Yksittäinen hypnoterapiakäynti kestää n.1½-tuntia ja yksittäisen ongelman hoitoon on syytä varata 2-5 käyntikertaa.

Hinta: 85€/45 min.