Psykoterapia

Koetko usein epämääräistä ahdistusta?
Pohditko elämän mielekkyyttä?

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa me etsimme yhdessä tapoja, joiden avulla Sinä löydät elämääsi uuden suunnan. Työskentelyn keskiössä ovat Sinun elämänviisautesi, voimavarasi ja taitosi, tavoitteena löytää Sinun näköisesi elämä.

Psykoterapia on muutosprosessi, joka alkaa NYT kun sinä etsit itsellesi terapeuttia. Sinulla on mahdollisuus saada ihana uusi elämä, vaikeista elämänkokemuksistasi huolimatta.

Työskentelyssä hyödynnän, ratkaisukeskeisten menetelmien lisäksi, luovasti kognitiivisia menetelmiä sekä rentoutus- ja hypnoosiharjoituksia.

Pyrin löytämään juuri Sinulle sopivan työskentelytavan. Psykoterapia on sinun aikaasi, johon minä annan ammattitaitoni ja kokemukseni.

Erityisosaamiseni:

  • lähisuhdeväkivalta
  • narsistinen persoonallisuushäiriö ilmiönä
  • haasteelliset eroprosessit sekä perheoikeudelliset asiat
  • masennus- ja ahdistuneisuusoireet
  • addiktiot
  • työperäinen uupuminen
  • sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus (LGBTQ)

Kuntoutuspsykoterapia

Toimin psykoterapeuttina Oulussa, Muhoksella ja Utajärvellä. Toteutan kuntoutuspsykoterapiaa myös nettiterapiana (edellyttää muutamaa tapaamista ennen etäyhteyteen siirtymistä ja kuntoutuksen aikana). Nettiterapia sopii erityisosaamistani tarvitseville sekä syrjäseuduilla asuville.

Kela myöntää kuntoutustukea psykoterapiaan 1-3 vuodeksi. Kuntoutustuen myöntäminen edellyttää psykiatrin b-lausuntoa.

Psykoterapiakäynnin hinta asiakkaalle on Kelan kuntoutustuen jälkeen 28,3 € /45 min.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin.

Kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Kela korvaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen täysimääräisenä.

Toimin Kelan Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana Oulussa, Muhoksella.ja Vaalassa (toimisto Utajärvellä)