Psykoterapia

Koetko usein epämääräistä ahdistusta?
Pohditko mielessäsi elämän mielekkyyttä?
Oletko hukannut itsesi taakkojen alle?

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa me etsimme yhdessä tapoja, joiden avulla Sinä löydät elämääsi uuden suunnan. Työskentelyn keskiössä ovat Sinun elämänviisautesi, voimavarasi ja taitosi, tavoitteena löytää Sinun näköisesi elämä.

Psykoterapia on muutosprosessi, joka alkaa NYT kun sinä etsit itsellesi terapeuttia. Sinulla on mahdollisuus saada ihana uusi elämä, vaikeista elämänkokemuksistasi huolimatta.

Työskentelyssä hyödynnän, ratkaisukeskeisten menetelmien lisäksi, luovasti kognitiivisia menetelmiä sekä rentoutus- ja hypnoosiharjoituksia.

Pyrin löytämään juuri Sinulle sopivan työskentelytavan. Psykoterapia on sinun aikaasi, johon minä annan ammattitaitoni ja kokemukseni.

Erityisosaamiseni:

  • lähisuhdeväkivallan uhrit
  • narsistisesti persoonallisuushäiriöisten läheiset
  • haasteelliset eroprosessit sekä perheoikeudelliset asiat
  • masennus- ja ahdistuneisuusoireet
  • työperäinen uupuminen
  • monikulttuurisuus
  • uskonnolliset erityiskysymykset
  • sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus (LGBT)

Kuntoutuspsykoterapia

Toimin psykoterapeuttina Oulussa ja Muhoksella. Toteutan kuntoutuspsykoterapiaa myös nettiterapiana (edellyttää muutamaa tapaamista ennen etäyhteyteen siirtymistä ja kuntoutuksen aikana). Nettiterapia sopii erityisosaamistani tarvitseville sekä syrjäseuduilla asuville.

Kela myöntää kuntoutustukea psykoterapiaan 1-3 vuodeksi. Kuntoutustuen myöntäminen edellyttää psykiatrin b-lausuntoa.

Psykoterapiakäynnin hinta kuntoutustuen jälkeen on 22,40 €/45 min.

Kuntoutuspsykoterapia

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Lyhytterapia

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin.

Kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Kela korvaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen täysimääräisenä.

Toimin Kelan Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana Oulussa ja Muhoksella.