Muutos kohti toipumista

Haluaisin muutosta elämääni, mutta muutos tuntuu vaikealta, kivuliaalta ja jopa vieraalta. Mistä tiedän mitä haluan? Mikä olisi minulle parhaaksi?

Olen tottunut elämään kivun, vajeen, hiljaisuuden kanssa ja tottunut sopeutumaan …muuttumaan näkymättömäksi ilman omaa tahtoa! Miten pystyn tekemään omaan elämään liittyviä päätöksiä?

Kaipaan kipeästi muutosta elämääni, mutta mistä tiedän, mikä on minulle hyväksi? Olen hukassa oman elämäni kanssa!… Nykyinen elämäntilanteeni on vaikea, mutta miksi muutos, mitä eniten elämässäni kaipaan, on kuitenkin juuri se mitä eniten pelkään?

Minun tekemä muutos, minun päätökseni, minun ratkaisuni… kaikki nämä sanat ovat monelle vaikeasta elämäntilanteesta toipuville isoja sanoja.  

Tie toipumiseen on pitkä ja vaativa. Toipuvan mieli harhailee, epäilee ja on epätoivoinen. Toipuva mieli tutkailee nykyistä elämäntilannettaan menneen kokemuksen kautta ja yrittää epätoivoisesti löytää uutta jalansijaa maaperälle, mikä kestävyydestä ei ole takeita.

Uudelle maaperälle astuminen vaatii sitä, että uskaltaa astua johonkin, jonka kantavuutta ei voi ennalta määritellä. Ensi askeleesta voi seurata se, että joko maaperä imaisee sinut, se upottaa tai se on vakaa ja kantava. Ennen ensimmäisen muutoksen askeleen ottamista kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia; kaikki on vain kiinni siitä, minkä askeleen seurausta pidämme uskottavimpana: se että uppoamme vai se, että me selviämme…

Olen itse ottanut elämässäni monta muutokseen johtavaa askelta. Askeleet ovat olleet harhailevia, hapuilevia sekä päättäväisä. Minua itseäni on elämän vaikeina aikoina kannatellut Reinhold Niebuhrrin Tyyneysrukous, jota on paljon käytetty muun muassa AA-liikkeessä. Rukous kuuluu seuraavasti:

”Herra, anna minulle rohkeutta muuttaa se,

minkä pystyn muuttamaan,

tyyneyttä hyväksyä se mitä en voi muuttaa

ja viisautta erottaa nämä asiat toisistaan.”

Mitä tuo Tyyneysrukous minulle tarkoittaa?

Kukin meistä voi määritellä mikä tai kuka tuo rukouksessa mainittu Herra on; onko se Jumala. Allah, vai meidän sisäinen jumaluutemme. Itse ajattelen, että rukouksen Herra on jokin inhimillisyyttä korkeampi, viisaampi, ylempi eettinen auktoriteetti, joka ohjaa ajatteluamme, toimintaamme ja elämäämme tarkoituksenmukaisempaan sekä merkityksellisempään suuntaan.

Muutos mihin?

Rukouksessa pyydetään rohkeutta muuttamaan sitä, minkä pystyn muuttamaan. Tämä rukouksen kohta kehoitta meitä itseämme olemaan aktiivisia ja rohkeita oman elämämme suhteen ja pyrkiä kaikilla teoillamme sekä ajatuksillamme muuttamaan elämäämme. Tämä tarkoittaa mielestäni myös sitä, että en vain odota, että jokin, minusta itsestäni ulkopuolinen tilanne tai tapahtuma, muuttaisi elämäntilanteeni paremmaksi. Matka oman elämän muutokseen edellyttää asettumista oman elämän objektista oman elämän subjektiksi, eli siirtymistä passiivisesta uhriudesta aktiiviseksi toimijaksi oman elämäntilanteen parantamisesi.

Tyyneys

Tyyneydellä ymmärrän tämän rukouksen yhteydessä tiettyä mielentilaa, jonka avulla voin luovuttaa itselleni haitallisesta asiasta, josta olen pitänyt kiinni, sekä rauhallista luottamusta siihen, että kun päästä siitä irti, niin heittäydyn kohtalon kannateltavaksi. Me emme tiedä mihin muutos johtaa, mutta me vaan jättäydymme muutoksen kannateltavaksi tyyneydellä ja rauhallisuudella. Tämä on isoin ja samalla myös merkittävin teko mitä ihminen voi itselleen saavuttaa. Tyyneydellä muutoksen edessä me antaudumme suuremman voiman käsivarsille, jota kuitenkin me itse aktiiviseti suuntaamme.

Kun tyyneydellä hyväksyn sen mitä en voi muuttaa; jokin viimeinen toive; pitäminen kiinni ”rakkauden pisaroista” tai ikuisesta toiveesta huonon elämäntilanteen muuttumisesta, haihtuu. Hyväksyntää, että muutos ei tule itseni ulkopuolelta vaan on minusta itsestäni lähtöisin. Hyväksyntä on päätös, mikä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että asiat menisivät niin kuin itse haluaisin, vaan sitä, että elämäni menee tuntemattoman muutoksen suuntaan, luottaen siihen, että se mitä muutoksesta seuraa, on minulle hyväksi ja on Korkeimman ohjauksen seurausta. Tyyneysrukouksessa ei itse asiassa puhuta lainkaan siitä, mitä muutoksen lopputukoksen pitäisi olla. Me vaan yleensä toivomme, että muutos, johon me tähtäämme, olisi meille parempi, kun mitä nykyinen elämäntilanteemme on.

Viisaus

Tyyneysrukouksen viimeisessä lauseessa rukoillaan viisautta. Viisaus sinällään on iso sana. Viisaus tarkoittaa minulle jotain sellaista järkiperäisen ajattelun tulosta, jossa asioita tarkastellaan mahdollisimman objektiivisesti, ajattelun perustuen pitkälti faktoihin eikä tunneperäiseen päättelyyn. Viisaus perustuu analyysiin, jossa käsitellään olemassa olevasta tilanteesta nousevaa tietoa. Rukouksessa pyydetään siis viisautta erottamaan se, mitä minä voin muuttaa ja mitä en voi muuttaa – se on tiukkaa fakta-analyysiä nykyisestä tilanteesta.

Viisaus on rakkauden jälkeen seuraavaksi ylevin elämän päämäärä, näin itse sen ajattelen olevan. Viisaus analysoi, viisaus puhdistaa, viisaus karsii ja viisaus mahdollistaa tunteettoman analyysin menneen, nykyisyyden ja tulevaisuuden suhteen. Viisaudella tässä yhteydessä siis haetaan ymmärrystä erottaa ne asiat toisistaan mitä voin muuttaa ja mitä en voi muuttaa. Usein me pidämme kiinni asioista, hankalistakin, jopa vahingoittavistakin, aivan liian pitkään, mutta viisauden avulla me voimme saada voimaa ja vahvistusta, jotta pystymme päästämään irti niistä asioista, jotka estävät meitä siirtymään kohti muutosta.

Kaiken kaikkiaan tyyneysrukous ohjaa vahvaan itsemääräämiseen. Se kannustaa meitä pohtimaan syvästi ja vakaasti elämäämme, sekä tarkastelemaan elämää siitä näkökulmasta, että me olemme aktiivisia elämämme hyvinvoinnin moottoreita ja oman elämämme subjekteja. Me voimme katsoa elämäämme omin silmin, eikä vaan muiden silmien kautta. Me voimme päättää itse, mitä asioita elämässämme voimme muuttaa ja olla koskematta niihin asioihin, jotka eivät ole meidän muutettavissamme.

Tämä tuo vapautta ja vastuuta. Vapautta siihen, että voimme tehdä päätöksiä oman elämämme suhteen ja vastuusta siihen, että me olemme vastuussa omasta hyvinvoinnistamme, Minä, eikä kukaan muu… minä … omasta elämäistäni…korkeimpaan luottaen. Muutosta elämääni hakiessani minä kurkotan sitä jäsentymätöntä muutosta kohden minkä luotan minulle olevan hyväksi – tyyneydellä ja viisaudella. Tätä kaikkea Tyyneysrukous minulle merkitsee!

Ystävyydellä,

Kaisa Hiltunen

Psykoterapeutti, sosiaalityöntekijä, työnohjaaja