Työnohjaus

Kaipaatko uutta intoa työhösi?
Toivotko tukea palattuasi takaisin työelämään?
Tarvitseeko työyhteisönne uutta buustia?

Yksilö-, ryhmä- ja esimiestyönohjaus

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Työnohjaus on oivallinen tapa pysähtyä yksin tai ryhmässä työhön liittyvien merkityksellisten teemojen äärelle. Työnohjaajana ja psykoterapeuttina haluan auttaa perustyön kirkastamisessa, vuorovaikutuksen parantamisessa ja innovatiivisuuden mahdollistumisessa.

Työnohjaajana olen dialoginen ja voimavakeskeinen. Mitä tämä sitten tarkoittaa ? Minulle tämä tarkoittaa sitä, että työnohjauksessa kuuntelen ja teen syventäviä kysymyksiä mielummin kun olen heti ”kertomassa miten hommat hoidetaan”. Kun työnohjattava kuulee omaa tarinaansa, hän samalla myös huomaa tiettyjen asioiden resonoivan itsessään. Tällöin työntekijä tulee itse tietoiseksi omista ”harmaista pisteistään”.

Mikäli minulta pyydetään selkeää konsultatiivista otetta työnohjauksessa, tai osaamiseni vastaa juuri niitä työntekijän vaikeita tilanteita, niin luonnollisestikin neuvon ja ohjaan asiassa eteenpäin.

Toiveeni olisi, että työnohjauksessa työntekijät voisivat puuskuttaa ja hengitellä, eikä siellä kukaan vaadi heiltä mitään.

Erityisosaamiseni:

  • johtaminen ja hallinto
  • sosiaalityö
  • psykiatria ja mielenterveystyö (myös oikeuspsykiatria)
  • lähisuhdeväkivallan teemat
  • seksuaalisuuden- sukupuolen- ja suhteiden moninaisuus asiakastyössä

Johdon työnohjaus

Olen toiminut 13-vuotta sosiaalialan esihenkilötehtävissä.. Kokemukseni kautta voin auttaa johtamiseen liittyvien tehtävien jäsentämisessä ja johtajuuden tarkastelussa, sekä yksittäisen tilanteen- että strategisen kokonaisuuden tasoilla.

Johtamisen työnohjaus on minun ”lempilapseni”, olenhan itsekin toiminut pitkään esihenkilötehtävissä. Johtoasemassa olevat ihmiset ovat usein, joko kahden tai kolmen kuoren välissä, jolloin vaatimuksia tulee sekä organisaation että työntekijöiden tasoilta. Esihenkilöt joutuvat usein tekemään päätöksiä yksin ja ovat muutenkin hyvin yksin työssään. Vastuu on kova, mutta monesti myös palkitsevaa.

Työnohjauksessa on tilaisuus puhallella ja hengitellä ilman että kukaan vaatii mitään. Työnohjauksessa saa olla myös osaamaton ja vailla vastuuta. Pieni hetki kuukaudessa, mutta sillä voi olla iso merkitys ammatillisen identiteetin kaskun, oman hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen näkökulmista.

Olen palveluntuottajana Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, sekä toimin jatkossa myös pääkaupunkiseudulla.